Handlingar

Handlingar från Årsmötet 2020/2021

Protokoll Årsstämman 2020, 2021 VFVOF

Handlingar från Årsmötet 2019

dagordning 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Protokoll 2019

Handlingar inför årsmötet 2018

Handlingar inför årsmötet i Halna bygdegård den 20 Mars 2018.

Verksamhetsberättelse 2017

Dagordning årsmöte 2018

Protokoll Vikens fvof årstämma 2018

Årsplan 2018 – 2019

Statusbeskrivning påverkansanalys och åtgärdsbehov

Vikens fvof Stadgar

Vikens fvof Stadgar

Handlingar från årsmötet 2017

Handlingarna från årsmötet 23 mars 2017 i Ekeskogs bygdegård

Protokoll 2017

Dagordning 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Handlingar från årsmötet 2016

Nedan finner ni de allmänna handlingarna från årsmötet som hölls 22 mars 2016 i Undenäsgården.

Protokoll 2016

Dagordning 2016

Verksamhetsberättelse 2015