Angeldonskort

Angeldonskort: 200kr. Gällande för issäsongen (max 10 don), förutsätter innehav av årskort.

Ungdomar upp till 15 års ålder behöver ej lösa fiskekort, men måste följa de regler som gäller för fiskekort.