Trollingkort dag och årskort

Trollingkort dagkort: 150 kr.  

Trollingkort årskort: 1000 kr Max 3 gösar får tas upp per båt inom ett dygn. 6 stycken fiskespön/redskap och ett bete per fiskespö/redskap får användas per båt.

Ungdomar upp till 15 års ålder behöver ej lösa fiskekort, men måste följa de regler som gäller för fiskekort.