Edsån

Detta bildspel kräver JavaScript.

Edsån

Edsån är vattendraget mellan Unden (117 m ö.h.) och Viken (92 m ö.h.). Edsåns medelvattenföring är 3,44 m3 och är det största tillflödet till Viken och i förlängningen även det största tillflödet till Vättern.

19 maj 2015

Utsattes 14000 st nykläckta öringar med ursprung från Vättern ut i tre tillrinnande vattendrag till sjön Viken. Varav 9000 st i Mossån, 3500 st i Edsån och resterande 1500 st i Lummån. Utplanteringsmaterialet levererades av Källefalls Fiskodling.

22 oktober 2014

Utfördes elfiske i Mossån och Edsån. I Mossån utfördes elfiske i 6 st olika lokaler och i Edsån i 1 st Lokal. Varje lokal är 50 meter lång. Arbetet utfördes av Hökensås sportfiske AB, medlemmar från Vikens fiskevårdsområdesförening samt personal från Sätra bruk AB.

Resultatet från elfisket anses vara bra med tanke på den torra sommaren som varit. Ett exempel från en sträcka i Mossån: 38 st öringar fångades och ytterligare 19 öringar observerades i samma storleksintervall (medellängd 98 mm). Värt att nämna är också att de öringarna som fångades i Edsån var i riktigt god kondition. Storleksmässigt låg 1+ öringarna (2013 år utplantering) i snitt över 200 mm vilken är ovanligt stora för sin ålder.

16 maj 2014

Då sattes 15000 st nykläckta öringar utav ursprung från Vättern ut i tre tillrinnande vattendrag till Sjön viken. Varav 9000 st i Mossån, 3500 st i Edsån och resterande 2500 st i Lummån. Åtgärderna utfördes av Hökensås sportfiske AB, medlemmar från Vikens fiskevårdsområdesförening samt personal från Sätra bruk AB. Utplanteringsmaterial levererades utav Källefalls Fiskeodling.