Olika fiskekort

Vanligt årskort: 200 kr. Gällande från inköpsdatum och ett år framåt. Max 3 gösar får tas upp per båt inom ett dygn. 2 stycken fiskespön per person och ett bete per fiskespö. Max 4 stycken fiskespön/redskap per båt.

Trollingkort dagkort: 150 kr.

Trollingkort årskort: 1000 kr. Max 3 gösar får tas upp per båt inom ett dygn. 6 stycken fiskespön/redskap och ett bete per fiskespö/redskap får användas per båt.
Dagkort: 25 kr. Gällande ett dygn från kl. 00.00. Max 3 gösar får tas upp per båt inom ett dygn. 2 stycken fiskespön per person och ett bete per fiskespö. Max 4 stycken fiskespön/redskap per båt.
Veckokort: 75 kr. Gällande en vecka, från inköpsdatum. Fiskeregler samma som dagkort.
Tävlingskort: 5 kr. Ett rabatterat dagkort, gäller endast organiserade klubbar, företag och organisationer. Gäller ej trollingtävling.
Angeldonskort: 200kr. Gällande för issäsongen (max 10 don), förutsätter innehav av årskort.
Gästkort: 200 kr. Önskar man ta med vänner, familj etc. rekommenderas ett gästkort, som tillåter 3 personer att fiska på detta kort. Förutsättning är att värden själv har ordinariekort samt  personligen är närvarande. Gäller endast för fiske i öppet vatten.

Ungdomar upp till 15 års ålder behöver ej lösa fiskekort, men måste följa de regler som gäller för fiskekort.