Vanligt årskort

Vanligt årskort: 300 kr. Gällande från inköpsdatum och ett år framåt. Max 3 gösar får tas upp per båt inom ett dygn. 2 stycken fiskespön per person och ett bete per fiskespö. Max 4 stycken fiskespön/redskap per båt.

Ungdomar upp till 15 års ålder behöver ej lösa fiskekort, men måste följa de regler som gäller för fiskekort.