Dagkort

Dagkort: 30 kr. Gällande ett dygn från kl. 00.00. Max 3 gösar får tas upp per båt inom ett dygn. 2 stycken fiskespön per person och ett bete per fiskespö. Max 4 stycken fiskespön/redskap per båt.

Ungdomar upp till 15 års ålder behöver ej lösa fiskekort, men måste följa de regler som gäller för fiskekort.