Årsmöte 2022

Då var tiden kommen för Vikens fiskevårdsområdesförenings årsmöte igen.

Vi samlas vid Gammalruds Brygga, den 7 April 19.00.

Sedvanlig förtäring kommer att serveras.

Varmt välkomna!