Fiskekort

Fiskebestämmelser & Fiskekortpriser:

För att få fiska erfordras fiskekort. Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. Kortets giltighetstid finns angivet på detsamma.
FÖLJANDE FISKEKORT FINNS:

Vanligt årskort: 300 kr. Gällande från inköpsdatum och ett år framåt. Max 3 gösar får tas upp per båt inom ett dygn. 2 stycken fiskespön per person och ett bete per fiskespö. Max 4 stycken fiskespön/redskap per båt.

Trollingkort dagkort: 150 kr.

Trollingkort årskort: 1000 kr. Max 3 gösar får tas upp per båt inom ett dygn. 6 stycken fiskespön/redskap och ett bete per fiskespö/redskap får användas per båt.

Dagkort: 30 kr. Gällande ett dygn från kl. 00.00. Max 3 gösar får tas upp per båt inom ett dygn. 2 stycken fiskespön per person och ett bete per fiskespö. Max 4 stycken fiskespön/redskap per båt.

Veckokort: 100 kr. Gällande en vecka, från inköpsdatum. Fiskeregler samma som dagkort.

Tävlingskort: 5 kr. Ett rabatterat dagkort, gäller endast organiserade klubbar, företag och organisationer. Gäller ej trollingtävling.

Angelkort vintersäsong: 200kr. Gällande för issäsongen (max 10 don), förutsätter innehav av årskort.

Gästkort: 300 kr. Önskar man ta med vänner, familj etc. rekommenderas ett gästkort, som tillåter 3 personer att fiska på detta kort. Förutsättning är att värden själv har ordinariekort samt  personligen är närvarande. Gäller endast för fiske i öppet vatten.

Ungdomar upp till 15 års ålder behöver ej lösa fiskekort, men måste följa de regler som gäller för fiskekort.

Endast handredskap är tillåtna och angeldonsfiske(max 10 don). För detta senare fiske löses separat (extra) fiskekort. Det åligger fiskekortsinnehavaren att hålla sig underrättad om gällande lagar, som t.ex vilka fiskemetoder som är förbjudna eller minimistorlek för olika fiskarter.

Minimistorlek för gös 45 cm
Förbjudet att fiska gös mellan 1 maj och 15 juni

Minimistorlek för öring 50 cm.

Förbjudet att fiska öring mellan 1 oktober –  30 november.

Kräftfiske är förbjudet.

Regler för fiskerättsinnehavare i sjön Viken finns hos styrelsen.

Försäljningsställen av fiskekort:
Djupkarta finns numera att köpa på vissa av försäljningsställena. De är markerade med *

*Halnagården –Tlf: 0506-14191
*Lanthandlarn Undenäs –Tlf: 0505-20475
*Macken Undenäs – Tlf: 0505-20475
*Karlsborgs Bokhandel – Tlf: 0505- 10154
*Vassbackens Café & Camping – Tlf: 0506- 52056
Tools – Tlf: 0506- 16075
*Annidas Bok o Papper Töreboda – Tlf: 0506- 10087
*Tåtorps Café & Logi – Tlf: 0506- 53086
*El-Ge sportfiske Skövde – Tlf: 0500- 486907
Olssons Fiske Tibro – Tlf: 0504- 135 18
Olssons Fiske Mariestad – Tlf: 0501- 13588
TBK Tidan – Tlf: 0500- 470125
Sommartid kiosken Forsvik
Strömsnäs naturcamping  HB
*Nybo sportfiske skövde

 

Övrigt:
Karlsborgs Vårdcentral – Tlf: 0505-17000
Töreboda Vårdcentral – Tlf: 0506-18000