Fiskevårdsåtgärder

Det händer mycket i Viken just nu! Allt från stödinsättningar av öring i våra tillrinnande vattendrag till utförandet av fiskevårdsplan för sjön i sin helhet.

Klicka in på någon av flickarna under Fiskevårdsåtgärder för att se en tidslinje för vad som utförts just där.