Fiskevårdsåtgärder

Det händer mycket i Viken just nu! Allt från stödinsättningar av öring i våra tillrinnande vattendrag till utförandet av fiskevårdsplan för sjön i sin helhet.

Klicka in på någon av flikarna under Fiskevårdsåtgärder för att se en tidslinje för vad som utförts just där.

 

Fiskevårdsplan för Viken

I filen nedan kan ni läsa bakgrundsbeskrivningen för fiskevårdsområdet.

Bakgrundsbeskrivning av fiskevårdsområdet 2017

Kartläggning av åtgärdsbehov i sjön Vikens tillflöden

-ett underlag för framtida fiskevårdsplan

Rapport Viken