Veckokort

Veckokort: 100 kr. Gällande en vecka, från inköpsdatum. Max 3 gösar får tas upp per båt inom ett dygn. 2 stycken fiskespön per person och ett bete per fiskespö. Max 4 stycken fiskespön/redskap per båt.

Ungdomar upp till 15 års ålder behöver ej lösa fiskekort, men måste följa de regler som gäller för fiskekort.