Kräftfiske 2021

Årets kräftfiskesäsong inleds 4 augusti 17:00 och sträcker sig till och med sista september.

Observera att detta fisket endast är tillåtet för fiskerättsinnehavare.