Sjön Viken

Detta bildspel kräver JavaScript.

Sjön Viken

Sjön är 25 meter djup, har en yta på 45,7 kvadratkilometer och befinner sig 92 meter över havet. Sjön är belägen nordväst om Karlsborg. Viken tar upp vatten från sjöarna Örlen i söder och Unden i norr och avbördas sedan via Forsviksån till Vättern som dess största tillflöde.

10-12 November 2014

Hade vi 25 studenter plus två assistenter från Göteborgs Universitet som under dessa dagar gjorde en fiskeribiologisk undersökning av sjön Viken och dess omgivning. Syftet var att få en uppfattning om hur sjön Viken mår och i synnerhet hur gösens utveckling ser ut. Projektet bedrevs som ett projektarbete på kursen Naturvård i Vattenmiljöer. Resultatet av detta projekt har tryckts upp i ca 50 exemplar och delades ut på årsstämman 31:a Mars 2015.