Digitala fiskekort

Sjön Viken är nu anslutet till den nya fiskekorts portalen vid namnet www.ifiske.se

Det är nu möjligt att sitta i lugn och ro och beställa sitt fiskekort flera dagar i förväg via webben eller lösa det via sms när du väl är framme vid sjökanten. Vi kommer givetvis även i fortsättningen sälja våra traditionella fiskekort i de affärerna de funnits tidigare, men vi hoppas att vi med dessa digitala fiskekort kan ökar valmöjligheterna och underlätta för till exempel våra morgonpigga fiskare som är ute innan affärerna öppnat.

Klicka här för att besöka vikens sida på ifiske.se

Utplantering av vätteröring

Den 22:e maj planterades hela 14000 vätteröringyngel ut i vattendrag med tillrinning Viken. Ynglen kom ifrån Källefalls fiskodling och planterades ut med hjälp av Per Karlsson ifrån Hökensås sportfiske samt styrelsemedlemmar från Vikens fvof.

Detta år ökade utsättning i Edsån till 3500 st yngel p.g.a. bra resultat på elfisket 2014. Resterande 10500 yngel fördelades på Mossån 9000 st och Lummån 1500 st.

Välkomna till Vikens FVOF

Välkomna allesammans till Vikens FVOFs hemsida. Under denna rubriken finner ni nyheter om möten, bilder och text om fiskevårdsåtgärder och annonsering av evenemang.