Utplantering av vätteröring

Den 22:e maj planterades hela 14000 vätteröringyngel ut i vattendrag med tillrinning Viken. Ynglen kom ifrån Källefalls fiskodling och planterades ut med hjälp av Per Karlsson ifrån Hökensås sportfiske samt styrelsemedlemmar från Vikens fvof.

Detta år ökade utsättning i Edsån till 3500 st yngel p.g.a. bra resultat på elfisket 2014. Resterande 10500 yngel fördelades på Mossån 9000 st och Lummån 1500 st.